AllmÄnna villkor

VILLKOR SJÄLVSCANNING

 

1. Introduktion

Självscanning är en tjänst som är tillgänglig för dig som har registrerat dig för självscanning i butik tillhörig BF Cash AB (”Hyllinge Cash”). Du har möjlighet att scanna varor med hjälp av en självscanningsenhet (s.k. ”handscanner”). Den tekniska utvecklingen kan innebära att fler scanningsmöjligheter erbjuds i framtiden och omfattas då av dessa villkor.

 

2. Anslutning till tjänsten

Anslutning till Självscanning sker genom att du, som är ny kund, via terminal i butik accepterat dessa villkor för tjänsten samt bekräftat att du tagit del av dessa villkor och vår integritetspolicy.

 

3. Ansvar och rättighet

Rätten att använda Självscanning är knuten till dig som kortinnehavare personligen och kan inte överlåtas till annan. Du ansvarar för att otillbörlig användning av Självscanning inte sker.

All handel genom Självscanning ska ske på sätt som beskrivs av Hyllinge Cash på vår hemsida www.hyllingecash.se eller i annat skriftligt material. Du bekräftar i och med ingåendet av detta avtal att du har tagit del av och förstått instruktionerna för användning och handel med Självscanning.

Du som kund ansvarar för att utan dröjsmål meddela Hyllinge Cash ny adress vid flytt eller annan adressändring.

 

4. Avstämning

Avstämning innebär att alla, eller vissa, av de varor som du köpt med användning av Självscanning också scannas av Butikspersonalen. Avstämning sker huvudsakligen slumpvis och syftar till att säkerställa självscanningssystemets korrekta hantering samt att förebygga missbruk.

Du är medveten om- och accepterar att avstämningar kommer att genomföras. Om avvikelse uppstår mellan den summa som framgår av din scanning och den summa som framgår av Butikens scanning, förbinder du dig att acceptera den summa som framgår av Butikens scanning.

Du är medveten om- och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att du blir föremål för ny avstämning vid senare användning av Självscanning.

 

5. Villkorsöverträdelser

Hyllinge Cash förbehåller sig rätten att vid överträdelse av dessa villkor eller annan instruktion och efter särskild prövning ensidigt återkalla din anslutning till Självscanning eller att stänga av dig från tjänsten under viss period.

 

6. Personuppgifter

Vid din bekräftelse av Självscanning i butik och vid användning av Självscanning kommer Hyllinge Cash att behandla de uppgifter om dig själv som du lämnar till Hyllinge Cash, så kallade personuppgifter. Hyllinge Cash är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

De personuppgifter du lämnar i samband med ingåendet av avtal om självscanning är nödvändiga för att Hyllinge Cash ska kunna administrera och leverera självscannings-tjänsten till dig i enlighet med avtalet. Personuppgifterna kommer även användas i marknadsföringssyfte. Om du meddelar oss att du inte vill motta marknadsföring upphör vi omgående med det.

Uppgifterna sparas av administrativa skäl i ett år efter det att avtalet till Självscanning löpt ut genom att du sagt upp tjänsten, anslutningen återkallats eller efter den period du varit avstängd från tjänsten.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Hyllinge Cash behandlar med anledning av självscanningstjänsten genom att begära ett registerutdrag. Du kan även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du har frågor eller vill ha mer information om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta Hyllinge Cash på info@hyllingecash.se


ÖPPETTIDER
MÅN-FRE 07-20
LÖR 07-18
SÖN 07-18

Dragaregatan 1
265 75 Hyllinge
Tel: 042-444 34 00
info@hyllingecash.se


ÖPPETTIDER
MÅN-FRE 07-20
LÖR 07-18
SÖN 07-18

Dragaregatan 1
265 75 Hyllinge
Tel: 042-444 34 00
info@hyllingecash.se

© Hyllinge cash 2021 – AllmÄnna villkor